«
Το Morbido Tocco Italiano είναι ευχάριστο στην αφή, ματ και εξαιρετικά πλενόμενο σε 211 χρώματα.
Το Morbido Tocco Italiano αποτελείται από δύο προϊόντα:
1 - Το Morbido Tocco Italiano που εφαρμόζεται εκτελώντας δύο χέρια με ρολό (PE15), μέγιστη αραίωση 5% / 10%.
2 - Vetro Opaco που εφαρμόζεται με ρολό (PE15) με αραίωση 30% εκτελώντας ένα μόνο χέρι. (HACCP)